TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

SPECYFICZNE WYMAGANIA RENAULT / NISSAN - CSR

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 listopad 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

1 Wprowadzenie

2 IATF 16949 / ISO 9001 w zarządzaniu CSR

3 Podejście procesowe a CSR

4 Zarządzanie Jakością (KM, CORE TOOLS, DOKUMENTACJA, ZAPEWNIENIE JAKOŚCI U DOSTAWCÓW)

5 ANPQP

- Przegląd wymagań i planowanie – faza 1 (PLANOWANIE PROJEKTU)

- Projektowanie wyrobu – faza 2 (PROJEKTOWANIE WYROBU)

- Off – Toll – faza 3 (PROJEKTOWANIE PROCESU)

- Off – Process – faza 4 (WALIDACJA PRODUKTU I PROCESU)

- Ramp – up – faza 5 (PRODUKCJA I SPRZĘŻENIE ZWROTNE).

6 Omówienie wymagań RENAULT / NISSAN

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:

- Technolodzy, Inżynierowie jakości i procesu.

- Kierownicy Działów Jakości / Pełnomocnicy SZJ, Menedżerowie odpowiedzialni za działania, właściciele procesów.

- Liderzy projektów, inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.

- Pracownicy, którzy wpływają na satysfakcję klienta.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,

- przerwy kawowe, lunch,

- delegacje trenera,

- profesjonalne materiały szkoleniowe,

- zestaw gadżetów firmowych,

- certyfikat dla każdego uczestnika w języku polskim i angielskim,

- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Poszerzenie wiedzy w zakresie oczekiwań REANULT / NISSAN w procesie komunikacji między klientem a dostawcą.

- Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji.

- Poznanie procesu zarządzania projektami oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z ich
wymaganiami.

Certyfikaty
certyfikat dla każdego uczestnika w języku polskim i angielskim