TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Specjalista ds. Jakości ISO 9001:2015

Cena

699,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 15 listopad 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

- Powitanie uczestników,
- przedstawienie się trenera,
- prezentacja uczestników,
- omówienie szkolenia

II Wymagania normy ISO 9001:2015

- Historia jakości,
- Podejście procesowe, kontekst organizacji,
- Omówienie wymagań systemu ISO 9001:2015

III Metodologia rozwiązywania problemów – G8D

- Burza mózgów,
- Diagram Ishikawy,
- 5Why,
- Analiza Pareto-Lorenza.

IV Zagadnienia jakościowe w pracy Specjalisty ds. jakości

- Nadzorowanie auditów w organizacji,
- Badanie zadowolenia klienta,
- Nadzór nad dostawcami – kontrola dostaw, monitorowanie,
- Nadzór nad reklamacjami.

V Podstawowe narzędzia jakościowe

- Analiza systemów pomiarowych - MSA,
- Statystyczne sterowanie procesem - SPC.
- Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad - FMEA

VI Narzędzia doskonalące w jakości

- 5S
- Kaizen

VII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Specjalistów ds. jakości, do praktykujących Specjalistów ds. jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu metod i narzędzi stosowanych na stanowiskach związanych z obszarem jakości w organizacji.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Jakości ISO 9001:2015.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1390 zł.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat Specjalisty ds. Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Przybliżenie wiedzy z zakresu normy ISO 9001:2015
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności podstawowych zadań realizowanych na stanowisku Specjalisty ds. jakości,
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych dotyczących rozwiązywania problemów,
- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie doskonalenia systemów,
- Zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi narzędzi jakościowych SPC/MSA/FMEA


Certyfikaty
certyfikat: Specjalisty ds. Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)