TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Specjalista ds. Jakości ISO 9001:2015

Cena

599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 - 17 listopad 2019

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia

II Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015

III Metodologia rozwiązywania problemów – 8D

5W2H,
Burza mózgów,
Diagram Ishikawy,
5Why,
Analiza Pareto-Lorenza.
Raport 8D


IV Zagadnienia jakościowe w pracy Specjalisty ds. jakości ISO 9001:2015

Nadzorowanie auditów w organizacji,
Badanie zadowolenia klienta,
Nadzór nad dostawcami – kontrola dostaw, monitorowanie,
Nadzór nad reklamacjami.


V Podstawowe narzędzia jakościowe

Analiza systemów pomiarowych - MSA,
Statystyczne sterowanie procesem - SPC.
Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad - FMEA


VI Narzędzia doskonalące w jakości

5S
Kaizen


VII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Specjalistów ds. jakości, do praktykujących Specjalistów ds. jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu metod i narzędzi stosowanych na stanowiskach związanych z obszarem jakości w organizacji.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Jakości wg ISO 9001:2015

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające warunków mogą uczestniczyć w szkoleniu, w cenie regularnej szkolenia 1 280 brutto.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- przerwy kawowe, lunch,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- certyfikat Specjalisty ds. Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Poznanie wymagań normy ISO 9001:2015

- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności podstawowych zadań realizowanych na stanowisku Specjalisty ds. jakości,

- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych dotyczących rozwiązywania problemów,

- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie doskonalenia systemów,

- Zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi narzędzi jakościowych SPC/MSA/FMEA

Certyfikaty
Certyfikat: Specjalisty ds. Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim i niemieckim)