TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

SPC / MSA 4th EDITION

Cena

1390,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 15 wrzesień 2020

Miejsce

RZESZÓW, woj. podkarpackie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników.
Omówienie szkolenia.

II SPC – statystyczne sterowanie procesem

Kontrola jakości produktu, a statystyczne sterowanie procesem.
Definicja procesu.
Zmienność procesu.
Zdolność procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
Zdolność maszyny (Cm, Cmk)
Techniki rejestrowania i analizowania zmienności.
Proste narzędzia statystyczne wspomagające SPC (przykłady: Histogram, Diagram Pareto, Arkusze kontrolne)
Karty kontrolne – ocena liczbowa (KARTA X-R, X-S, X-MR-S) i alternatywna (KARTA P, NP, C, U)

III MSA – analiza systemów pomiarowych

Systemy Pomiarowe.
Omówienie metod dla cech mierzalnych.
Omówienie metod dla cech atrybutowych.
Ćwiczenia w zakresie metody GR&R.
Ćwiczenia w zakresie metody krótkiej, metody Kappa.

IV Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przyszłych i praktykujących techników jakości, specjalistów ds. jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych w ramach wymagań branży Automotive.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA – analiza systemów pomiarowych.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi obligatoryjnych do stosowania w Automotive - SPC, MSA.
- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie stosowania metod statystycznych w przedsiębiorstwach.

Certyfikaty
certyfikat: SPC/MSA 4th EDITION (w języku polskim i angielskim)