TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

SIX SIGMA WHITE BELT

Cena

990,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

24 sierpień 2020

Miejsce

RZESZÓW, woj. podkarpackie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników.
Omówienie szkolenia.

II Wprowadzenie do Six Sigma - Co to jest Six Sigma?

Filozofia Six Sigma i jej wpływ na zmianę sposobu myślenia i kultury organizacji
Historia, definicja i metodologia
Struktura organizacji Six Sigma - role i odpowiedzialności
Korzyści w Six Sigma oraz efektywne wykorzystanie w organizacji
Istota i cele Six Sigma
Koszty złej jakości CQPQ
Koncentracja na kliencie VOC - VOB - VOP
CTQ / CTS - czynniki krytyczne dla jakości i satysfakcji klienta
KANO, SIPOC, KARTA PROJEKTU

III Praca zespołowa w projektach SIX SIGMA

IV Prowadzenie projektów Six Sigma – algorytm DMAIC

DEFINE
MEASURE
ANALYZE
IMPROVE
CONTROL

V Cele i wyniki algorytmu DMAIC

VI Narzędzia DMAIC - przegląd i praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do obecni i potencjalnych liderów zmian, brygadzistów, liderów zespołów projektowych, osób odpowiedzialnych za zmiany i usprawnienia w powierzonych im procesach, czyli inżynierowie, osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, logistyki, technologii, IT, utrzymania ruchu osób chcących zdobyć podstawową wiedzę o metodzie Six Sigma.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat SIX SIGMA WHITE BELT (w języku polskim i angielskim)
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma
Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących Six Sigma,
Poznanie podstawowych miar jakości w Six Sigma
Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie pracy w grupie - Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące
Możliwość przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem
Zachęta do uruchamiania projektów pilotażowych w organizacji.

Certyfikaty
certyfikat SIX SIGMA WHITE BELT (w języku polskim i angielskim)