LYNSKY SOLUTIONS SP. Z O.O.

więcej szkoleń organizatora

Firma Lynsky Solutions specjalizuje się w audycie, doradztwie biznesowym, usługach szkoleniowych, zarządzaniu przez jakość oraz zarządzaniu energią. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw branży produkcyjnej...

Więcej informacji

Six Sigma Green Belt

Cena

4661,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

04 grudzień 2019 - 22 styczeń 2020

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Zapraszamy do zapisu na:

edycję zima 2019/2020:
4-5-6 grudzień 2019 + 20-21-22 styczeń 2020

Moduł I
1 dzień:

1. Podstawy Six Sigma
1.1. Historia metody
1.2. Istota i cele Six Sigma
1.3. Struktura organizacyjna
1.4. Role i odpowiedzialności w zespole Six Sigma
1.5 Różnice między Six Sigma a innymi metodami i systemami zarządzania jakością
2. Prowadzenie projektów Six Sigma - algorytm DMAIC
2.1. Define
2.2. Measure
2.3. Analyze
2.4. Improve
2.5. Control

Moduł II
2 dzień:

1. Define
1.1. Karta projektu Six Sigma
1.2. Głos klienta – VOC
1.3. Model Kano
1.4. Zadanie projektowe – faza Define

2. Measure
2.1. Dane mierzalne i atrybutywne
2.2. Cechy krytyczne dla jakości – CTQ
2.3. Rozkład normalny
2.4. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom I
2.5. Zadanie projektowe – faza Measure

3. Analyze
3.1. Diagram Ishikawy
3.2. Histogram
3.3. Zdolność procesu – poziom I
3.4. Zadanie projektowe – faza Analyze

4. Improve
4.1. Analiza kosztów i korzyści - CBA
4.2. FMEA – poziom I
4.3. Poka yoke
4.4. Analiza regresji
4.4. Zadanie projektowe – faza Improve

3 dzień:

5. Control
5.1. Standaryzacja procesu
5.2. SPC – poziom I
5.2.1. Karty kontrolne dla cech mierzalnych
5.2.2. Karty kontrolne dla cech atrybutywnych
5.3. Zadanie projektowe – faza Control

6. Prezentacja rozwiązań zadania projektowego - DMAIC

7. Struktura organizacyjna, kompetencje, zakres odpowiedzialności
7.1. Green Belt
7.2. Black Belt,
7.3. Master Black Belt
7.4. ChampionModuł III
4 dzień:

1. Define
1.1. Benchmarking
1.2. QFD
1.3. Model Kano
1.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.5. Własny projekt Six Sigma - Zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Pobieranie próbek z procesu
2.2. Plany pomiarów
2.3. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom II
2.3.1. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych
2.3.2. Analiza systemu pomiarowego dla cech atrybutywnych
2.3.3 MSA – Case study
2.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.5. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i zaprojektowanie systemu pomiarowego

5 dzień:

4. Analyze
4.1. Analiza Pareto
4.2. DOE
4.3. Zdolność procesu i maszyny – poziom II
4.3.1. Zdolność krótkoterminowa
4.3.2. Zdolność długoterminowa
4.3.3. Zdolność procesu - Case study
4.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
4.5. Własny projekt Six Sigma – Analiza zebranych danych


5. Improve
5.1. Testy hipotez
5.2. FMEA – poziom II
5.2.1. FMEA produktu
5.2.2. FMEA procesu
5.2.3. FMEA – Case study
5.4. SMED
5.5. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
5.5. Własny projekt Six Sigma – Wybór metody optymalizacji

6 dzień:

5. Control
5.1. SOP – Standardowa procedura operacyjna
5.2. VM – zarzdzanie wizualne
5.3. Plany kontroli
5.3. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.3.1 Karty kontrolne dla cech mierzalnych
5.3.2. Karty kontrolne dla cech atrybutywnych
5.3.3. Przykłady innych kart (CUSUM, MA, EWMA)
5.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.3. Własny projekt Six Sigma – Sterowanie udoskonalonym procesem

6. DFSS i DMDV

7. Podsumowanie szkolenia na poziomie Green Belt

8. Test sprawdzający na poziomie Green Belt

Trener

Trener Lynsky Solutions, Specjalista Six Sigma mający na swoim koncie wiele projektów Six Sigma oraz przeszkolonych uczestników.

Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma, a także chcą samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.Forma szkolenia
intensywne wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
48 godzin (6 dni)

W cenę wliczono
- Dwa certyfikaty Six Sigma Green Belt - w tym certyfikat jednostki certyfikującej,
- Materiały szkoleniowe,
- Dostęp do platformy e-learningowej,
- Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Green Belt,
- Obiady,
- Przerwy kawowe.

Zdobyta wiedza
Szkolenie gwarantujące nabycie umiejętności do prowadzenia samodzielnie projektów Six Sigma.
100% pozytywnych opinii i komentarzy.
Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Jednostki Certyfikującej
Tworzysz swój własny projekt Six Sigma i na bieżąco konsultujesz go z mentorem.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów


• Poznanie jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością
• poznanie sposobu realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC
• poznanie narzędzi statystycznych i analitycznych wykorzystywanych w Six Sigma
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w projektach Six Sigma
• przygotowanie do samodzielnego pokierowania prostym projektem doskonalącym

Certyfikaty
Szkolenie objęte procesem podwójnej certyfikacji!
Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Six Sigma Green Belt wydawany przez LQcert oraz znany na całym świecie Certyfikat Jednostki Certyfikującej