TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

RODO – co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien

Cena

726,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 czerwiec 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Wstęp
- Zakres obowiązywania nowych przepisów
- Nowa rola organu nadzorczego, właściwość, uprawnienia, zadania

Zasady przetwarzania danych osobowych
- Podstawy uprawniające do przetwarzania danych osobowych
- Przetwarzanie danych szczególnych kategorii
- Warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Obowiązek informacyjny

Obowiązki administratora danych
- Omówienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
- Prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych
- Zgłaszanie naruszeń/incydentów ochrony danych osobowych
- Mechanizm oceny skutków dla ochrony danych
- Szacowanie ryzyka

Prawa osób, których dane dotyczą
- Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych prawo do ograniczenia przetwarzania itd.)
- Omówienie zagadnienia profilowania
- Kwestie wdrożenia zasady przejrzystości w relacjach z osobą, której dane dotyczą

Status inspektora ochrony danych oraz procesora
- Omówienie sytuacji, w których wyznaczenie inspektora będzie obowiązkowe
- Zadania i status inspektora ochrony danych
- Nowe wymagania stawiane przed procesorem

Administracyjne kary pieniężne
- Omówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie przykładów

Omówienie wymagań dla dokumentacji RODO

Trener

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Polska

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do administratorów danych osobowych ABI oraz przyszłych inspektorów ochrony danych, jak również osób chcących poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO.

Forma szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Certyfikaty
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu