TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

RODO

Cena

736,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 kwiecień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Zasady dotyczące przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania;
warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego;
przejrzystość i tryb korzystania z praw;
weryfikacja dopełnienia obowiązku informacyjnego w przypadku gromadzenia danych od osoby, której dane dotyczą oraz z innych źródeł;
prawa osób, których dane dotyczą;
prawo do sprzeciwu;
zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie;
obowiązki Administratora Danych;
uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych;
współadministratorzy danych;
przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej;
podmiot przetwarzający;
elementy umowy o powierzeniu przetwarzania;
przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego;
rejestrowanie czynności przetwarzania;
współpraca z organem nadzorczym;
bezpieczeństwo danych osobowych;
zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu;
zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych;
ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje;
status Inspektora Ochrony Danych;
przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Kierownictwo, zespoły wdrożeniowe, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Poznanie wymagań prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Certyfikaty
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.