SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

QRQC- SZYBKA REAKCJA NA PROBLEMY JAKOŚCIOWE

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 luty 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia


1.Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej),
2.Działania korekcyjne, korygujące i  zapobiegawcze,
3.Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów,
4.Rodzaje/poziomy QRQC (liniowe, wydziałowe, zakładowe)
5.Sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H,
6.Omówienie QRQC w oparciu o 8 etapów
7.Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:
-     metoda 5 x why,
-     burza mózgów,
-     diagram Ishikawy.

Ćwiczenia: 
Analiza problemu przy użyciu diagramu Ishikawy i/lub 5 x why,
Opis problemu za pomocą 5W2H.
Definiowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych
Pełna analiza problemu przy użyciu QRQC

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem

Zdobyta wiedza
Poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów. Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji. Poznanie procesu rozwiązywania problemów
w organizacji jako systemu działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie jak najlepszej kontroli nad jakością

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje