TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Problem Solving (Rozwiązywanie Problemów) - Metoda 8D

Cena

790,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

04 wrzesień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie w temat szkolenia,

II Metodologia rozwiązywania problemów 8D
•Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
•D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
•D1 – Powołanie zespołu 8D,
•D2 – Opis problemu,
•D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
•D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
• • Metoda 5 WHY,
•Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy,
•Burza Mózgów,
•Diagram Pareto.
•Histogram

•D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
•D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących, PDCA,
•D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących,

Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
•D8 – Zatwierdzenie raportu 8D, podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
•Podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, działów techniczno – konstrukcyjnych, jakościowych, utrzymania ruchu, produkcyjnych oraz do wszystkich osób które chcą poznać narzędzia i metody do rozwiązywania problemów.
Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
•udział w szkoleniu,
•profesjonalne materiały szkoleniowe,
•zestaw gadżetów firmowych,
•przerwy kawowe, lunch,
•certyfikat (w języku polskim i angielskim),
•pomoc w rezerwacji hotelu,
•możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza
Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów.

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)