Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem ukierunkowanym na efektywne realizowanie powierzonych zadań, z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. W naszej pracy kierujemy się mottem: KREUJEMY ROZWIĄZANIA, DOSTARCZAMY...

Więcej informacji

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP

Cena

1463,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

09 - 12 październik 2017

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

- Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Wymagania norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004
- Wymagania prawne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania,
- Auditowanie ZSZ (planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditu oraz raportowanie wyników)
- Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów w ZSZ
- Ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi
- Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych (bezpośrednie, pośrednie, awaryjne)
- Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi
- Ocena ryzyka zawodowego w ZSZ oraz wyznaczanie tzw. znaczących zagrożeń bhp
- Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
- Certyfikacja ZSZ

NOWA NORMA
- Okres przejściowy,
- Struktura normy ISO 9001:2015,
- Kluczowe zmiany wynikające z treści znowelizowanej normy ISO 9001:2015,
- Kluczowe działania w zakresie dostosowania organizacji do normy ISO 9001:2015.

Trener

Zajęcia są prowadzone przez trenera posiadającego ponad
10-letnią praktyką auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego.
Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Profil uczestników
Szkolenie jest dedykowane dla:
- Kandydatów na Pełnomocników ZSZ
- Personelu odpowiedzialnego za prace wdrożeniowe i/lub doskonalące
- Kierownictwa, przedstawicieli służb ochrony środowiska i bhp, którzy uczestniczą w realizacji zadań związanych z utrzymaniem ZSZ w organizacji
- Osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności dot. ZSZ lub zdobyć nowy, atrakcyjny na rynku pracy zawód

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
40 godzin (4 dni)

W cenę wliczono
- Zaświadczenie o ukończeniu kusu wydane przez BDG HOSSA,
•Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
- Catering tj. obiady, poczęstunek, kawa, herbata.

Dodatkowo:
- Certyfikat TUV NORD Polska (dopłata 150 zł netto)

Certyfikaty
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA
- Certyfikat TUV NORD Polska