Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Pełnomocnik (Manager) ds. ZSZ Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 29 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
a) Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności
b) Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy
c) Systemy zintegrowane
d) Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

3. Planowanie Systemu Zarządzania
a) Określenie kontekstu organizacji
b) Zakres systemu zarządzania
c) Podejście procesowe oraz cykl PDCA
d) Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
e) Polityka, cele i sposoby ich realizacji
F) Dokumentacja systemu zarządzania
g) Struktura wymagań norm dotyczących systemów
h) Wymagania i interpretacja wymagań norm:
- ISO 9001 – zarządzanie jakością
- ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe
- ISO 45001 – zarządzanie BHP

4. Wdrażanie Systemu Zarządzania
a) Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?
b) Zarządzanie informacją
c) Świadomość pracowników Organizacji

5. Weryfikacja Systemu Zarządzania
a) Audity wewnętrzne
b) Ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności (przepisy prawa i inne wymagania) w zakresie ochrony środowiska oraz BHP
c) Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania jakością,środowiskowego oraz BHP
d) Testowanie i ćwiczenia w zakresie gotowości i reagowania na awarie i poważne wypadki
e) Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu
f) Audity zewnętrzne

6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania
a) Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
b) Zarządzanie zmianami
c) Doskonalenie systemów zarządzania

7. Dyskusja, podsumowanie

8. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
990,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1217,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Managera
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z planowaniem Zintegrowanego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP w organizacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji
i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.