CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

więcej szkoleń organizatora

Certios – Centrum Edukacji Przedsiębiorcy jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE. Naszymi cechami charakterystycznymi są: odpowiedzialność...

Więcej informacji

Pełnomocnik i Audytor ZSZ Jakością i Środowiskowego ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

29 - 31 styczeń 2018

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Skrócony program:

Dzień 1. Analiza i interpretacja norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu:

1. Wstęp - zarządzanie procesowe PDCA, zmiany w normach względem poprzednich wydań
2. Rola Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu
3. Wymagania wspólne dla norma ISO 9001 i ISO 14001, m.in.:
- Kontekst organizacji i strony zainteresowane,
- Nadzór nad dokumentacją systemu,
- Podejście oparte na ryzyku,
- Zaangażowanie kierownictwa i pracowników,
- Aspekty środowiskowe - opracowanie listy, sklasyfikowanie, identyfikacja i podział,
- Wymagania prawne środowiskowe - zarys.

Dzień 2. ciąg dalszy z dnia 1.
- Omówienie procesu planowania i projektowania oraz rozwoju wyrobu i usług: kontrola niezgodności i procesów, które firma zleca na zewnątrz, produkcja, świadczenie usług itd.
- Audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, postępowanie z niezgodnościami.
4. Jak przygotować firmę do certyfikacji?


Dzień 3. Audyt wewnętrzny i rola Audytora.

1. Audyt jako narzędzie monitorowania i doskonalenia systemu.
2. Audytor - rola, obowiązki, odpowiedzialność, postawa.
3. Przygotowanie do audytu - listy kontrolne, plan, program
4. Przeprowadzenie audytu - ocena sytuacji audytowych, rozmowa z pracownikami, spostrzeżenia i niezgodności
5. Zakończenie audytu - raport i działania poaudytowe
3. Test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.

Szkolenie prowadzone jest w małych grupach tak, aby każdy miał okazję indywidualnie porozmawiać z Trenerem na temat praktycznego zastosowania wymagań normy w swojej pracy.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej firmy.

Trener

Doświadczony Trener CERTIOS

Profil uczestników
Szkolenie jest opracowane dla osób, które:
- chcą zostać Pełnomocnikami lub Audytorami Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- potrzebują odświeżyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 14001 i praktycznym podejściem do tematu
- zdobyć certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora i Pełnomocnika

Forma szkolenia
Wykłady z przykładami zastosowań konkretnych wymagań normy uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi oraz dyskusjami z Uczestnikami.

Czas trwania
18 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Cena: 1 300 zł netto/os.

W cenę wliczono:
- udział uczestnika w szkoleniu, - materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
- poczęstunki kawowe oraz obiady każdego dnia szkolenia,
- certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony w języku polskim przez CERTIOS.
- bezterminowe konsultacje po szkoleniowe z trenerem w zakresie pytań związanych z omawianym materiałem.

Dodatkowo na życzenie Klienta:
Opłata dodatkowa za nocleg dla 1 osoby w Krakowie wynosi 150 lub 225 zł netto za 1 noc - w zależności od lokalizacji.

Opłata dodatkowa za certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą wynosi:
- 70 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim,
- 100 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji o szkoleniu uzyskają Państwo kontaktując się z biurem (12 345 47 45)

Zdobyta wiedza
Wiedza na temat:
- wymagań norm ISO 9001 i ISO 14001
- budowy, funkcjonowania i nadzoru nad działaniem zintegrowanego systemu zarządzania,
- audytowania zintegrowanego systemu zarządzania

Certyfikaty
Po zdaniu egzaminu każdy z Uczestników otrzymuje certyfikat wydany przez CERTIOS, ma również możliwość uzyskania certyfikatu z jednostki certyfikującej w wybranej wersji językowej.