CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

więcej szkoleń organizatora

Certios – Centrum Edukacji Przedsiębiorcy jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE. Naszymi cechami charakterystycznymi są: odpowiedzialność...

Więcej informacji

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015

Cena

1094,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 luty 2018

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Skrócony program:

Dzień 1. Pełnomocnik ds. systemu i wymagania normy

1. Wstęp - zmiany w normie względem ISO 9001:2008, cykl PDCA
2. Rola Pełnomocnika w systemie
3. Omówienie poszczególnych wymagań normy wraz z ich interpretacją, w tym między innymi:
- podejście oparte na ryzyku
- dokumentacja systemu
- zaangażowanie kierownictwa i pracowników
- procedury realizacji wyrobów lub usług
Moduł realizowany jest w formie dyskusji i ćwiczeń.
4. Przygotowanie do certyfikacji systemu - na co zwracać uwagę?


Dzień 2. Audyt wewnętrzny i rola Audytora:

1. Audyt jako narzędzie monitorowania i doskonalenia systemu.
2. Audytor - rola, obowiązki, odpowiedzialność, postawa.
3. Przygotowanie do audytu - listy kontrolne, plan, program
4. Przeprowadzenie audytu - ocena sytuacji audytowych, rozmowa z pracownikami, spostrzeżenia i niezgodności
5. Zakończenie audytu - raport i działania poaudytowe
3. Test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej firmy.

Trener

Doświadczony Trener CERTIOS, czynny audytor i wdrożeniowiec Systemów Zarządzania ISO.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które:
- chcą zostać Pełnomocnikami lub Audytorami Systemu Zarządzania Jakością,
- potrzebują odświeżyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wymaganiami normy ISO 9001 i praktycznym podejściem do tematu
- chcą uzyskać certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora i Pełnomocnika.


Forma szkolenia
Wykłady z przykładami zastosowań konkretnych wymagań normy uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie prowadzimy w małych grupach, tak aby umożliwić Uczestnikom swobodną dyskusję.

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Cena szkolenia wynosi 890 zł netto/os.

W cenę wliczono: udział uczestnika w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, poczęstunki kawowe oraz obiady każdego dnia szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony w języku polskim przez CERTIOS.

Dodatkowo płatne:
1. Nocleg - 150 lub 225 zł netto za 1 os/noc - w zależności od lokalizacji.

2. Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą:
- 70 zł netto - wydany w j. polskim,
- 100 zł netto - wydany w j. polskim i angielskim.


Więcej informacji o szkoleniu pod tel: 12 345 47 45
Zachęcamy do kontaktu:)

Zdobyta wiedza
- wiedza na temat wymagań normy i umiejętność ich przełożenia na realia firmy,

- znajomość zadań Pełnomocnika ISO 9001 na etapie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenie SZJ

- umiejętność prowadzenia audytu wewnętrznego i znajomość zagadnień związanych z audytem

Certyfikaty
Każdy z Uczestników po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat wydany przez CERTIOS, oraz ma możliwość uzyskania certyfikatu z jednostki certyfikującej.