CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

więcej szkoleń organizatora

Certios – Centrum Edukacji Przedsiębiorcy jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE. Naszymi cechami charakterystycznymi są: odpowiedzialność...

Więcej informacji

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS/PN-N 18001

Cena

1353,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 23 styczeń 2018

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Skrócony program:

Dzień 1. Pełnomocnik ds. systemu i wymagania normy

1. Wstęp - różnice między OHSAS 18001, PN-N-18001 a planowaną ISO 45001
2. Rola Pełnomocnika w systemie
3. Omówienie poszczególnych wymagań normy wraz z ich interpretacją, w tym między innymi:
- określanie i ocena zagrożeń BHP
- wymagania prawne BHP - zarys
- dokumentacja systemu
- zaangażowanie kierownictwa i pracowników
- wypadki i zdarzenia niepożądane
Moduł realizowany jest w formie dyskusji i ćwiczeń.
4. Przygotowanie do certyfikacji systemu - na co zwracać uwagę?


Dzień 2. Audyt wewnętrzny i rola Audytora:

1. Audyt jako narzędzie monitorowania i doskonalenia systemu.
2. Audytor - rola, obowiązki, odpowiedzialność, postawa.
3. Przygotowanie do audytu - listy kontrolne, plan, program
4. Przeprowadzenie audytu - ocena sytuacji audytowych, rozmowa z pracownikami, spostrzeżenia i niezgodności
5. Zakończenie audytu - raport i działania poaudytowe
3. Test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej firmy.

Trener

Szkolenie poprowadzi doświadczony Trener CERTIOS.

Profil uczestników
Szkolenie jest opracowane dla osób, które:
- chcą zostać Pełnomocnikami lub Audytorami Systemu Zarządzania BHP
- potrzebują odświeżyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wymaganiami norm OHSAS 18001 i PN-N 18001 i praktycznym podejściem do tematu
- zdobyć certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora i Pełnomocnika.


Forma szkolenia
Szkolenie jest prowadzone poprzez dyskusję z Uczestnikami, ćwiczenia pozwalające dostosować normy do specyfiki firmy oraz mini wykłady.

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Cena: 1100 zł netto/os.

W cenę wliczono:
- udział uczestnika w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
- poczęstunki kawowe oraz obiady każdego dnia szkolenia,
- certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony w języku polskim przez CERTIOS.

Opłata dodatkowa za nocleg dla 1 osoby w Krakowie wynosi 150 zł netto za 1 noc lub 225 zł netto - w zależności od lokalizacji.

Opłata dodatkowa za certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą wynosi:
- 70 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim,
- 100 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim i angielskim.


Zdobyta wiedza
Wiedza na temat:
- wymagań norm OHSAS 18001, PN-N 18001,
- budowy, funkcjonowania i nadzoru nad działaniem systemu zarządzania,
- audytowania systemu zarządzania


Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają certyfikat z CERTIOS w języku polskim, dodatkowo mają możliwość otrzymania certyfikatu z jednostki certyfikującej w języku polskim i angielskim.