CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

więcej szkoleń organizatora

Certios – Centrum Edukacji Przedsiębiorcy jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE. Naszymi cechami charakterystycznymi są: odpowiedzialność...

Więcej informacji

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS/PN-N 18001

Cena

1353,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 - 03 październik 2017

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym programem szkolenia, dostępnym na naszej stronie lub za pośrednictwem biura: 12 345 37 35.

Dzień 1. Analiza normy OHSAS/PN-N 18001. Interpretacją wymagań wraz z omówieniem roli Pełnomocnika systemu.

1. Metoda porównawcza - wskazanie różnić pomiędzy OHSAS a PN-N.
2. Jak opracować politykę BHP?
3. Ocena ryzyka w SZBHP.
4. Dokumentacja SZBHP - czyli co i jak muszę dokumentować, by dobrze zarządzać procesami.
5. Omówienie zmian zachodzących w normie ISO 45001.

Dzień 2. Omówienie specyfiki audytu wewnętrznego z rozbiciem na poszczególne jego etapy. Wskazanie roli Audytora wewnętrznego.

Trener

Szkolenie poprowadzi doświadczony Trener CERTIOS.

Profil uczestników
Szkolenie jest opracowane dla osób, które:
- chcą zostać Pełnomocnikami lub Audytorami Systemu Zarządzania BHP
- potrzebują odświeżyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wymaganiami norm OHSAS 18001 i PN-N 18001 i praktycznym podejściem do tematu
- zdobyć certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora i Pełnomocnika.


Forma szkolenia
Szkolenie jest prowadzone poprzez dyskusję z Uczestnikami, ćwiczenia pozwalające dostosować normy do specyfiki firmy oraz mini wykłady.

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Cena: 1100 zł netto/os.

W cenę wliczono:
- udział uczestnika w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
- poczęstunki kawowe oraz obiady każdego dnia szkolenia,
- certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony w języku polskim przez CERTIOS.

Opłata dodatkowa za nocleg dla 1 osoby w Krakowie wynosi 150 zł netto za 1 noc lub 225 zł netto - w zależności od lokalizacji.

Opłata dodatkowa za certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą wynosi:
- 70 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim,
- 100 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim i angielskim.


Zdobyta wiedza
Wiedza na temat:
- wymagań norm OHSAS 18001, PN-N 18001,
- budowy, funkcjonowania i nadzoru nad działaniem systemu zarządzania,
- audytowania systemu zarządzania


Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają certyfikat z CERTIOS w języku polskim, dodatkowo mają możliwość otrzymania certyfikatu z jednostki certyfikującej w języku polskim i angielskim.