TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cena

1597,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 08 listopad 2019

Miejsce

Chorzów, woj. śląskie

Program szkolenia

•wprowadzenie do systemów zarządzania;
•omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
•integracja systemów zarządzania;
•podejście systemowe;
•pełnomocnik ZSZ - zadania i rola w organizacji;
•dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja;
•nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
•program auditów wewnętrznych ZSZ;
•przygotowanie danych do przeglądu zarządzania ZSZ;
•certyfikacja systemów zintegrowanych.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Forma szkolenia
Szkolenia ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat/zaświadczenie.

Dla klientów TÜV SÜD Polska rabat.

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane systemy zarządzania.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik ds. ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.