Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym

Cena

959,40 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 grudzień 2019

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

> Odpowiedzialność producenta za wyrób
~ Podstawowe pojęcia i definicje – wyrób, wada, producent, odpowiedzialność
~ Pozycja konsumenta a wyrób niebezpieczny
~ Struktura prawodawstwa Unii Europejskiej a wyrób niebezpieczny
~ Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
~ Obrona producenta przed ponoszeniem odpowiedzialności
~ Organy nadzoru nad rynkiem i ich prawa
~ Odpowiedzialność producenta za wyrób w prawie polskim
~ Specyfika wymagań związanych z odpowiedzialnością producenta za wyrób w wybranych krajach spoza UE:
~~Stany Zjednoczone (prawo precedensowe)
~~Japonia, Chiny

> Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym
~ ogólne zasady odpowiedzialności za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym
~ bezpieczeństwo produktu a system zarządzania jakością
~ wymagania rynku niemieckiego według VDA 6.1

> Pełnomocnik ds bezpieczeństwa produktu (PSB) według wymagań VW
~ rola pełnomocnika PSB
~ wymagania wobec pełnomocnika PSB
~~niemiecka ustawa o bezpieczeństwie produktu (ProdSG) – najważniejsze wymagania
~~niemiecka ustawa o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (ProdHaftG)
~~metodologia oceny ryzyka – identyfikacja produktów niebezpiecznych
~ obowiązki pełnomocnika PSB – ocena oraz identyfikacja ryzyka w procesach
~ odpowiedzialności i uprawienia pełnomocnika PSB w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym, umiejscowienie w strukturze organizacji
~ dostosowanie systemu zarządzania jakością w celu spełnienia wymagań dotyczących pełnomocnika PSB

> Ćwiczenie: audyt systemu zarządzania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu.

> Dyskusja, uwagi, podsumowanie.

Profil uczestników
> Szkolenie jest skierowane do pełnomocników ds. SZJ, pełnomocników do spraw bezpieczeństwa produktu (PSB), pracowników działów zapewnienia jakości, pracowników zapewniania jakości dostaw oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość w projektowaniu i wytwarzaniu produktu.

> Szkolenie obejmuje tematykę wymaganą dla pełnomocników PSB (zgodnie z wymaganiami grupy VW).

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu

> obiad, bufet kawowy

> materiały szkoleniowe

> certyfikat

Zdobyta wiedza
> Zrozumiesz wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące bezpieczeństwa produktu

> Dowiesz się, jakie konsekwencje w łańcuchu dostaw może rodzić wystąpienie istotnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem produktu

> Dowiesz się, jak komunikować się z dostawcami i klientami w celu minimalizacji strat oraz optymalizacji działań korygujących związanych z działaniami dotyczącymi produktu niebezpiecznego

> Poznasz specyficzne wymagania grupy VW dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz roli pełnomocnika PSB

> Poznasz specyfikę wymagań związanych z bezpieczeństwem produktu w najważniejszych państwach poza Unią Europejską

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST