Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO

Cena

602,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

18 maj 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wstęp

2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych.

3. Podstawowe wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:
a) Zasady przetwarzania danych osobowych
b) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
c) Powierzenie przetwarzania danych osobowych
d) Obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarzamy
e) Ocena ryzyka jako podstawa systemu ochrony danych osobowych
f) Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
jak i eksploatacji, tzw. privacy by default
g) Nowe prawa osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i reagowanie na żądania osób, których dane przetwarzamy
h) Zarządzanie incydentami czyli obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

4. Nowe obowiązki Administratora Danych

5. Konsekwencje nie przestrzeganie wymagań RODO

6. Dyskusja i podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Przedstawiciele kadry kierowniczej i stanowisk administracyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków lub obowiązków podległych sobie działów przetwarzają dane osobowe (niezależnie od kategorii osób, których dane są przetwarzane). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie zadań, obowiązków
i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
490,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(602,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z wymagań Rozporządzenia RODO oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa.

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu