Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Ocena ryzyka w systemie ochrony danych osobowych

Cena

615,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

03 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Możliwe do zastosowanie metody oceny ryzyka

3. Identyfikacja i analiza ryzyka

4. Ocena ryzyka jako podstawa do określenia systemu ochrony danych osobowych

5. Strategie i plan postępowania z ryzykiem

6. Wdrażanie zabezpieczeń

7. Ocena skuteczności i utrzymywanie zabezpieczeń

8. Podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania i dokumentowania wyników oceny ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
500,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(615,00 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z idea, zasadami
i możliwymi metodami i narzędziami do zastosowania do przeprowadzenia oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w celu określenia poziomu tego ryzyka. Określenie poziomu ryzyka jest niezbędne w przypadku RODO do określenia wymagań, które mają zastosowanie do danej organizacji (wymagania,których zastosowanie jest uzależnione od poziomu ryzyka).

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu