SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

OBSŁUGA BAZY IMDS – Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych

Cena

1955,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 - 21 listopad 2019

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

1. IMDS - International Material Data System
2. Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem
3. Aktualne zasady korzystania z IMDS
Omówienie głównego menu
Odebrane MDS
Tworzenie nowego materiału
Tworzenie nowego MDS
Tworzenie nowego Semicomponent
Tworzenie kolejnego poziomu MDS
Deklarowanie za dostawcę
Stosowanie jokerów Prowadzenie projektów w IMDS
4. Interpretacja błędów i ostrzeżeń dla MDS
5. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
6. Zwolnienia w IMDS substancje poufne w próbce wzorcowej
7. Specyficzne wymagania OEM wraz ze standardami
8. Przyczyny odrzucania MDS przez OEM
9. Przepisy dotyczące IMDS zasady IMDS rekomendacje IMDS wytyczne i dyrektywy IMDS
10. Zarządzanie procesem IMDS
administrowanie bazą przechowywanie danych ulepszanie jakości wprowadzanych danych analiza przyczyn odrzuceń

Profil uczestników
Osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS osoba odpowiedzialna za przedkładanie dokumentacji PPAP do Klientów osoba odpowiedzialna za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS firmy, które rozpoczynają działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Zdobyta wiedza
-poznanie podstawowych zasad obsługi i zarządzania bazą IMDS
-zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS  (dostawca – organizacja – Klient)

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje