TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Narzędzia i Techniki Doskonalenia Jakości

Cena

1390,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 23 październik 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Omówienie szkolenia

II Omówienie metodami, technikami doskonalenia jakości klasyczny podział technik 7 starych i 7 nowych narzędzi

III Klasyczne techniki doskonalenia jakości – arkusz zbierania danych, histogram, analiza Pareto, diagram
Ishikawy, karta kontrolna, diagram rozrzutu

IV Nowe techniki doskonalenia jakości – diagram pokrewieństwa, diagram PDPC, diagram zależności, tablicowa analiza danych, diagram strzałkowy, diagram drzewa, diagram matrycowy

V Metodologia rozwiązywania problemów – G8D – zasady pracy w grupie, burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why

VI Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przyszłych i praktykujących pracowników jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu metod i narzędzi stosowanych na stanowiskach związanych z obszarem jakości w organizacji.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych.

Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie doskonalenia systemów.

Zaznajomienie się z zagadnieniami metodologii Problem solving.

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)