TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Narzędzia i techniki doskonalenia jakości

Cena

1280,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 - 26 listopad 2019

Miejsce

Rzeszów, woj. podkarpackie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Omówienie szkolenia


II Omówienie metodami, technikami doskonalenia jakości

- klasyczny podział technik 7 starych i 7 nowych narzędzi

III Klasyczne techniki doskonalenia jakości – arkusz zbierania danych, histogram, analiza Pareto, diagram Ishikawy, karta kontrolna, diagram rozrzutu

IV Nowoczesne techniki doskonalenia jakości – diagram pokrewieństwa, diagram zależności, tablicowa analiza danych, diagram strzałkowy, diagram drzewa, diagram matrycowy

V Metodologia rozwiązywania problemów – 8D – zasady pracy w grupie, burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why, 5W2H.

VI Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przyszłych i praktykujących pracowników jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu metod i narzędzi stosowanych na stanowiskach związanych z obszarem jakości w organizacji.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych

- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie doskonalenia systemów
Zaznajomienie się z zagadnieniami metodologii Problem solving.

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)