TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Metoda G8D - Problem Solving (Rozwiązywanie Problemów)

Cena

890,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

28 kwiecień 2021

Miejsce

WROCŁAW, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie w temat szkolenia,

II Metodologia rozwiązywania problemów 8D

Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
D1 – Powołanie zespołu 8D,
D2 – Opis problemu,
D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań korygujących,
D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
Metoda 5 WHY,
Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy,
Burza Mózgów,
Diagram Pareto.
Histogram
D5 – Wybór działań korygujących,
D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących,
D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia działań zapobiegawczych,
D8 – Zatwierdzenie raportu / podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
Podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, działów techniczno – konstrukcyjnych, jakościowych, utrzymania ruchu, produkcyjnych oraz do wszystkich osób które chcą poznać narzędzia i metody do rozwiązywania problemów.
Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów.

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)