TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Menedżer Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Cena

699,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 20 grudzień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

- Powitanie uczestników,
- przedstawienie się trenera,
- prezentacja uczestników,
- omówienie szkolenia.

II System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

- Wymagania prawne odnoszące się do systemów,
- Zrozumienie kontekstu organizacji i analizy ryzyka,
- Przegląd i analiza wymagań normy ISO 9001:2015,
- Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością,
- Korzyści z wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Jakością.

III Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

- Auditowanie w organizacji jako narzędzie uzyskiwania informacji o funkcjonowaniu systemu,
- Zasady planowania, realizacji, monitorowania i oceny skuteczności procesów w organizacji – cele jakości.

IV Narzędzia i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia
- Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
- FMEA,
- Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, kaizen, Lean Manufacturing.

V Zarządzanie grupą

- Umiejętności interpersonalne Menedżera,
- Zarządzanie grupą,
- Prezentacje i wystąpienia publiczne,
- Zarządzanie czasem,
- Motywowanie,
- Konflikty i ich rozwiązywanie,
- Komunikacja i mowa ciała.

VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Menedżerów, do praktykujących Menedżerów, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Uczestnicy po zdaniu egzaminu zdobywają uprawnienia Menedżera Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1390 zł.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat Menedżera SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Przybliżenie wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością,
- Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących doskonalenia sytemu jakości w organizacji,
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych,
- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów.

Certyfikaty
certyfikat: Menedżera SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)