TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Menedżer ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Cena

1890,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 14 lipiec 2021

Miejsce

GDAŃSK, woj. pomorskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.


II Omówienie wymagań IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Historia jakości w ujęciu branży motoryzacyjnej,
Podejście procesowe, analiza ryzyka,
Wymagania standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
Omówienie portali IATF (FAQs, SIs, CSR, walidacja certyfikatów)


III Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupie


IV Prezentacje i wystąpienia publiczne

V Prezentacja metod z branży Automotive – informacje podstawowe

Zaawansowane planowanie jakości - APQP,
Zatwierdzanie wyrobów przez klienta - PPAP,
Analizę systemów pomiarowych - MSA,
Statystyczne sterowanie procesem - SPC,
Zapobieganie błędom – FMEA,
Audyt Warstwowy Procesu - LPA


VI Konflikty i metodyka ich rozwiązywania

VII Narzędzia i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia

Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – METODA - G8D.
Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, kaizen, Lean Manufacturing.

VIII Komunikacja i mowa ciała

IX Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Menedżerów, do praktykujących Menedżerów, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji (uzyskania certyfikatu): Menedżera ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w branży motoryzacyjnej).

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat: Menedżera ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Nabycie umiejętności praktycznego interpretowania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015,
- Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących doskonalenia sytemu jakości w organizacji w kontekście właściwej integracji z procesami biznesowymi organizacji oraz podejściu opartym na ryzyku,
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych stosowanych w branży motoryzacyjnej,
- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów.

Certyfikaty
certyfikat: Menedżera ds. Jakości IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)