TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000:2018

Cena

1720,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 21 sierpień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem:
zasady zarządzania ryzykiem,
pojęcia i definicje odnoszące się do zarządzania ryzykiem,
organizacja i jej kontekst.
standardy i metody zarządzania ryzykiem:
norma ISO 31000,
ISO Guide 73,
model COSO I,
model COSO II,
standard kontroli zarządczej zgodne z ustawą o finansach publicznych.
polityka zarządzania ryzykiem;
rola managera ds. zarządzania ryzykiem:
uprawnienia i odpowiedzialności,
podział zadań w zakresie wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.
wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem:
organizacja i jej kontekst,
kryteria ryzyka i ocena,
analiza ryzyka i ewaluacja,
postępowanie z ryzykiem i planowanie.
monitorowanie i przegląd:
rola auditu w zarządzaniu ryzykiem,
narzędzia oceny ryzyka zalecane w normie ISO 31010.
dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji, menadżera ds. ryzyka, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia, przy czym wymagana jest znajomość systemów zarządzania jakością oraz min. 6 miesięczna praktyka w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera ds. zarządzania ryzykiem. Poznanie nowoczesnych narzędzi i metod analizy, szacowania ryzyk, kontroli i doskonalenia procesów wewnątrz firmy.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.