Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania

Cena

1094,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 - 21 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania
a) Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności
b) Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

3. Planowanie Systemu Zarządzania
a) Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie
b) Określenie kontekstu organizacji
c) Zakres Systemu Zarządzania
d) Podejście procesowe
e) Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
f) Polityka i cele
g) Dokumentacja systemu zarządzania
h) Struktura wymagań norm dotyczących systemów
- cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania

4. Wdrażanie Systemu Zarządzania
a) Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?
b) Zarządzanie informacją
c) Świadomość pracowników Organizacji

5. Weryfikacja Systemu Zarządzania
a) Audity wewnętrzne
b) Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania
c) Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu
d) Audity zewnętrzne

6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania
a) Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
b) Zarządzanie zmianami
c) Doskonalenie systemów zarządzania

7. Dyskusja, podsumowanie

8. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Managerów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
890,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1094,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Managera
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane)

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.