Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 - 02 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS)
a) Geneza Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001
b) Terminy i definicje
c) Regulacje prawne dotyczące korupcji i zapobieganiu korupcji
d) Zarządzanie Antykorupcyjne w ujęciu cyklu PDCA
e) Struktura wymagań normy ISO 37001

3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
a) Określenie kontekstu organizacji oraz zakresu AbMS
b) Ocena ryzyka – podstawa skutecznego systemu
c) Odpowiedzialność kierownictwa
d) Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w systemie
e) Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
f) Określenie celów systemowych oraz planu ich realizacji
g) Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz ich uwzględnienie w regulacjach systemowych
h) Zapewnienie zasobów oraz wsparcia
i) Opracowanie regulacji systemowych – dokumentacja AbMS
j) Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach AbMS
k)Integracja z innymi systemami zarządzania
l) Ćwiczenia praktyczne

4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
a) Rola Managera ds. AbMS na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
b) Wdrażanie zabezpieczeń oraz regulacji systemowych czyli zarządzanie zmianą
c) Zarządzanie informacją
d) Świadomość pracowników oraz współpracowników
e) Ćwiczenia praktyczne

5. Monitorowanie i weryfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
a) Rola Managera ds. AbMS na etapie monitorowania i weryfikacji Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
b) Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena uzyskiwanych wyników zgodności i skuteczności systemu
c) Audity wewnętrzne
d) Przegląd zarządzania przez kierownictwo
e) Ćwiczenia praktyczne

6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
a) Reakcja na incydenty
b) Działania korekcyjne i korygujące
c) Aktualizacja regulacji systemowych – zarządzanie zmianą
d) Ćwiczenia praktyczne

7. Proces certyfikacji

8. Dyskusja, podsumowanie

9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Kandydaci na Managerów ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, którym powierzono lub mają zostać powierzone zadania, odpowiedzialności
i uprawnienia związane z Systemem Zarządzania Antykorupcyjnego na poszczególnych etapach jego cyklu życia: jego planowania, wdrażania, stosowania i utrzymywania, monitorowania i weryfikacji oraz ciągłego doskonalenia. Obecni Managerowie odpowiedzialni za system Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami
BS 10500:2011, którzy dostosowują system do wymagań międzynarodowego standardu ISO 37001.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
990,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1217,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Managera
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Managera ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS) zgodnego
z ISO 37001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami jakie musza być spełnione w celu zapewnienia
i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności systemu Zarządzania Antykorupcyjnego.
Zapoznanie z możliwościami integrowania przedmiotowego Systemu z innymi systemami zarządzania, zgodnymi z wymaganiami międzynarodowych norm.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.