TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Lider produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem

Cena

899,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 - 13 grudzień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.

II Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarządzania w dobie rosnącej konkurencji.

III Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupie

Etapy efektywnego tworzenia zespołu
Role w zespole
Czynniki wpływające na powodzenie w pracy zespołowej,
Zasady skutecznej komunikacji w zespole,
Komunikacja z pracowniami, sytuacje trudne,
Rola lidera i inicjatora, budowanie autorytetu
Delegowanie zadań i uprawnień – skuteczne egzekwowanie,
Kreatywność w zespole.
Konstruktywna ocena (kryteria, zasady, techniki, metoda „kanapki”)

IV Konflikty i metodyka ich rozwiązywania

V Komunikacja i mowa ciała

VI Efektywne przygotowanie i prowadzenie szkoleń, prezentacji oraz wystąpień publicznych.

VII Narzędzia i metody doskonalenia

Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, KAIZEN, SMED, OEE.
Omówienie metodyk normowania czasu pracy.

VIII Efektywność nadzorowania procesów z wykorzystaniem praktycznym:

Zdolność procesu, maszyny Cp, Cpk / Cm, Cmk – interpretacja oraz praktyczne wykorzystanie w bieżącym procesie.
Karta X-R, Diagram Pareto oraz histogram jako podstawowe narzędzia analiz.
Praktyczne zrozumienie PFMEA w zapobieganiu oraz ciągłym doskonaleniu przy wykorzystaniu racjonalnych efektów ekonomicznych podczas generowania działań.

IX Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych menedżerów, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1690 zł.Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat Lidera Produkcji w branży motoryzacyjnej - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Doskonalenie wiedzy z zakresu wymagań IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarządzania.

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, kreowaniem zadań, komunikowania się, delegowania zadań, określania celów oraz konstruktywnej oceny pracownika i efektywnym motywowaniu jak również rozwiązywania konfliktów.

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej przy nadzorowaniu i doskonaleniu procesów oraz rozwiązywaniu problemów.

Certyfikaty
certyfikat: Lidera Produkcji w branży motoryzacyjnej - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym (w języku polskim i angielskim),