PROMAKO

więcej szkoleń organizatora

Firma powstała w 2007 roku i jest prowadzona przez Igora Łęgowskiego, który posiada tytuł master Black Belt Lean Six Sigma. Prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia z różnych narzędzi i poziomów Lean Six sigma.

Więcej informacji

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Cena

4428,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

23 sierpień - 26 październik 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Zjazd 1

Dzień 1

Początek 10:00
Przywitanie, rozgrzewka, oczekiwania i obawy
Wstęp do Six Sigmy
Define: Karta Projektu
Define: Prezentacja przypisanych projektów w grupie
Define: SIPOC
Define: Orientacja na klienta, głos klienta
Measure: krytyczne mierzalne wskaźniki dla procesu
Koniec: 15:00
Ok. 13:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

Dzień 2

Początek 8:00
WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
Measure: Cztery kroki zbierania danych
– Definicja operacyjna
– Źródła i typy danych
– Analiza systemu pomiarowego (Gage R&R)
– Próbki losowe
Measure: Wariacja procesu
Measure: Miary jakościowe
Measure: Graficzna prezentacja wyników
Przegląd projektów – konsultacje
Koniec: 15:00


Około 2-3 tygodni na pracę własną przy projekcie.

Zjazd 2

Dzień 3

Start 10:00
Prezentacja własnych projektów
WIIFM – powtórka i test z fazy DEFINE – MEASURE
Analyze: Wprowadzenie
Analyze: Szukanie głównych przyczyn problemu
Analyze: Mapowanie procesu
Analyze: Analiza dodawanej wartości – podstawy LEAN
Koniec: 17:00
Ok. 14:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

Dzień 4

Start 08:00
WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
Analyze: Analiza czasów w procesie
Analyze: Weryfikowanie głównych przyczyn
Analyze: Wnioskowanie statystyczne
Analyze: Analiza zależności
Koniec: 15:00
Ok. 13:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

Około 2-3 tygodni na pracę własną przy projekcie.

Zjazd 3

Dzień 5

Start 10:00
Prezentacja własnych projektów
WIIFM – powtórka i test z fazy ANALYZE
Wstęp do fazy Improve
Improve: Generowanie rozwiązań
Improve: Oszczędne rozwiązania JIT / 5s / Poka Yoke – LEAN
Improve: Wybór rozwiązań
Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami
Koniec: 17:00
Ok. 14:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

Dzień 6

Start 08:00
WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
Control: Dokumentowanie zmian
Control: Monitorowanie procesu – SPC
Control: Zamknięcie projektu
Quiz/ Test
Koniec: 15:00
Ok. 13:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji

Certyfikacja

Certyfikacja jest ustalana indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.

Najczęściej odbywa się w formie obrony prezentacji projektu w trakcie rozmowy zdalnej.

Trener

Inżynier przemysłowy i trener Six Sigmy. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł European Master Degree Course in Eco-Integrated Mechanical Engineering. Ukończył MBA na WSB-NLU w Nowym Sączu.
Od 16 lat zajmuje się optymalizacją procesów, nie tylko produkcyjnych, ale też logistycznych. Karierę zawodową rozpoczynał w grupie inżynierów procesu w Philips Consumer Electronics Poland, gdzie wdrażał rozwiązania szczupłego wytwarzania w zakresie produkcji i logistyki. Specjalizował się także w poprawie jakości procesów poprzez takie narzędzia jak FMEA, PCP czy SPC jak i rozwiązania zespołowe Kaizen.
Obecnie zajmuje się prowadzeniem projektów Lean - Six Sigma. Tytuł Black Belta uzyskał w niemieckiej firmie UMS. Prowadzi szkolenia z metodologii DMAIC i DMADV używając w usprawnianych procesach rozwiązania Lean Management - poprawiające produktywność i jakość.

Profil uczestników
Jeśli:

Potrafisz skutecznie uczestniczyć w warsztatach KAIZEN lecz spotykasz się z problemami, które nadal obserwujesz wokół siebie.

Czujesz się na siłach poprowadzić zespół przez bardziej złożony proces rozwiązywania problemów.

Masz możliwości w obecnej organizacji poświęcić 10-15% swojego czasu na projekt.

Forma szkolenia
Wykłady + ćwiczenia + projekt praktyczny

Czas trwania
48 godzin (6 dni)

W cenę wliczono
Cena zawiera: materiały, catering podczas szkolenia, obiad.
Cena nie zawiera: noclegu uczestnika, wyżywienia poza szkoleniem.

Zdobyta wiedza
Jako Lean Six Sigma Green Belt:

Posiadasz wiedzę i umiejętności aby prowadzić samodzielnie projekty.
Zarządzasz pracą zespołu i wraz z nim realizujesz projekty mające na celu wyeliminowanie nieznanych przyczyn obserwowanych problemów.
Budujesz wnioski na zweryfikowanych danych i faktach i korzystasz z narzędzi pracy zespołowej.
Wdrażasz zmiany, pozostawiając właściciela procesu z narzędziami do ciągłego monitorowania sytuacji.
Nikt w organizacji nie ma wątpliwości, ile zysku przynosisz dla firmy.
Możesz swoją wiedzę wykorzystać w dowolnym procesie, nawet jeżeli nikt go wcześniej nie mierzył.
Nadal jednak realizujesz swoje normalne obowiązki. Projekty DMAIC są Twoim dodatkowym wkładem w sukces firmy.

Certyfikaty
Certyfikacja

Certyfikacja jest ustalana indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.

Najczęściej odbywa się w formie obrony prezentacji projektu w trakcie rozmowy zdalnej.

Po obronie uczestnik otrzymuje certyfikat : Lean Six Sigma Green Belt