TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Lean Manufacturing w praktyce (WIDEOKONFERENCJA)

Cena

1090,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 - 04 lipiec 2021

Miejsce

WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

I Wprowadzenie w temat szkolenia,

II Lean Manufacturing – pojęcia i zasady

Diagnoza stanu obecnego,
Cel usprawnień,
Strata – 7 typów (MUDA),
Mapowanie strumienia wartości,
Projektowanie stanu docelowego,
Przegląd technik i narzędzi LM (KAIZEN, KANBAN, Just In Time, Poka – Yoke, 5S – organizacja miejsca pracy, SMED – Przezbrajanie Procesów, TPM – Niezawodność maszyn i urządzeń).

III Wdrażanie 5S

Co to jest 5S- pojęcia i znaczenie?
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu 5S
Etapy wdrażania systemu 5S– poziomy świadomości w praktycznym zastosowaniu.
Dokumentacja i standaryzacja systemu
Program czerwonej etykiety, zgłaszanie niezgodności, wzory kart kontrolnych - ćwiczenia
Audytowanie systemu 5S

IV TPM – Niezawodność Maszyn i Urządzeń

Co to jest TPM ?
OEE – praktyczne wyliczanie,
Kalkulacja czasu dostępności maszyn, sprawności i jakości procesu
Identyfikacja głównych przyczyn strat,
Wdrażanie TPM w praktyce.

V SMED - redukcja czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń

Geneza metodyki SMED
Etapy metodyki SMED (ETAP 0, ETAP 1, ETAP 2, ETAP 3)
Korzyści z wdrożenia
Standaryzacja przezbrojeń
SMED w praktyce
Wizualizacja działań.

Trener

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów i członków zespołu wdrożeniowego LM, osoby z działów produkcji, jakości, technicznych, utrzymanie ruchu oraz dla wszystkich osób które chcą poznać techniki eliminacji strat, marnotrawstwa i mieć wpływ na rozwój firmy.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby nie spełniające kryteriów powyższych mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1590 PLN.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
- profesjonalne materiały szkoleniowe udostępniane na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w formie elektronicznej,
- certyfikat LEAN MANUFACTURING w praktyce (w języku polskim i angielskim),
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Nabycie umiejętności optymalizacji i doskonalenia systemów produkcyjnych,
- Eliminacja wszelkiego marnotrawstwa,
- Wdrożenie Lean Manufacturing wpłynie na optymalizację systemu produkcyjnego, redukcję kosztów, zredukowanie czasu przezbrojeń, powierzchni, zapasów i robót w toku oraz wpłynie na wzrost wydajności produkcji.

Certyfikaty
certyfikat LEAN MANUFACTURING w praktyce (w języku polskim i angielskim)