TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Lean Manufacturing w praktyce (WIDEOKONFERENCJA)

Cena

1590,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

10 - 12 marzec 2021

Miejsce

WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

I Wprowadzenie w temat szkolenia,

II Lean Manufacturing – pojęcia i zasady

Diagnoza stanu obecnego,
Cel usprawnień,
Strata – 7 typów (MUDA),
Mapowanie strumienia wartości,
Projektowanie stanu docelowego,
Przegląd technik i narzędzi LM (KAIZEN, KANBAN, Just In Time, Poka – Yoke, 5S – organizacja miejsca pracy, SMED – Przezbrajanie Procesów, TPM – Niezawodność maszyn i urządzeń).

III Wdrażanie 5S

Co to jest 5S- pojęcia i znaczenie?
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu 5S
Etapy wdrażania systemu 5S– poziomy świadomości w praktycznym zastosowaniu.
Dokumentacja i standaryzacja systemu
Program czerwonej etykiety, zgłaszanie niezgodności, wzory kart kontrolnych - ćwiczenia
Audytowanie systemu 5S

IV TPM – Niezawodność Maszyn i Urządzeń

Co to jest TPM ?
OEE – praktyczne wyliczanie,
Kalkulacja czasu dostępności maszyn, sprawności i jakości procesu
Identyfikacja głównych przyczyn strat,
Wdrażanie TPM w praktyce.

V SMED - redukcja czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń

Geneza metodyki SMED
Etapy metodyki SMED (ETAP 0, ETAP 1, ETAP 2, ETAP 3)
Korzyści z wdrożenia
Standaryzacja przezbrojeń
SMED w praktyce
Wizualizacja działań.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów i członków zespołu wdrożeniowego LM, osoby z działów produkcji, jakości, technicznych, utrzymanie ruchu oraz dla wszystkich osób które chcą poznać techniki eliminacji strat, marnotrawstwa i mieć wpływ na rozwój firmy.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
- profesjonalne materiały szkoleniowe udostępniane na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w formie elektronicznej,
- certyfikat LEAN MANUFACTURING w praktyce (w języku polskim i angielskim),
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Nabycie umiejętności optymalizacji i doskonalenia systemów produkcyjnych,
Eliminacja wszelkiego marnotrawstwa,
Wdrożenie Lean Manufacturing wpłynie na optymalizację systemu produkcyjnego, redukcję kosztów, zredukowanie czasu przezbrojeń, powierzchni, zapasów i robót w toku oraz wpłynie na wzrost wydajności produkcji.

Certyfikaty
certyfikat LEAN MANUFACTURING w praktyce (w języku polskim i angielskim)