TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją. Live online

Cena

1833,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

17 - 19 marzec 2021

Miejsce

Wideokonferencja, woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

Wprowadzenie – cele szkolenia
Strategie i założenia Lean Manufacturing
- Historia Lean
- Zysk a koszty
- Praca grupowa i pro aktywność
- Rola lidera – zarządzanie przez dawanie wsparcia
- Identyfikacja strat – 7 strat
Gra symulacyjna – część I
System 5S- organizacja miejsca pracy
- Ćwiczenie na zrozumienie przydatności 5S
- Zasady pracy w oparciu o 5S
- Etapy wdrożenia sytemu 5S
- Praktyki z różnych organizacji
Ciągłe doskonalenie – Kaizen
- Idea Kaizen
- Przykłady doskonalenia z różnych organizacji
- Kaizeny indywidualne, grupowe, warsztaty Kaizen
- Nagradzanie za pomysły
- Ćwiczenie – zgłaszanie i ocena Kaizenów na potrzeby poprawy procesów gry symulacyjnej
- Poka-yoke
OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia
- Zastosowanie i cele OEE
- Ćwiczenie – obliczanie OEE
- Sposoby zbierania danych, analiza i postępowanie z informacjami
Standaryzacja pracy
- Ćwiczenie „samoloty – od chaosu do doskonalenia”
- Korzyści wynikające z standaryzacji
- Elementy standaryzacji
- Narzędzia standaryzacji
- Zasady dobrej standaryzacji
VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
- Metodologia postępowania w VSM
- Symbole i elementy graficzne mapy
- Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego” – tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej
SMED – redukcja czasu przezbrojenia
- Metodologia i narzędzia używane w SMED
- Ćwiczenie - analiza z użyciem materiału wideo procesu przezbrojenia z gry symulacyjnej, stworzenie instrukcji przezbrojenia
Gra symulacyjna – część II
Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing
- Przepływ jednej sztuki
- System push a system pull
- Czas taktu, czas cyklu
- Balansowanie obciążenia
- System Kanban
Gra symulacyjna – część III
Narzędzia rozwiązywania problemów
- PDCA
- 5W2H
- 5xWhy
- Burza mózgu, Philips 623
- Diagram Ishikavy
- Plan działania
- Arkusz A3
Gra symulacyjna – część IV
Podsumowanie szkolenia

Trener

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Group

Profil uczestników
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, specjalistów.

Forma szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne ONLINE

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu