TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Kontroler Jakości ISO 9001:2015

Cena

1280,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 23 październik 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

II System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

III Cele i zadania stawiane kontroli jakości

IV Rodzaje kontroli jakości

V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jakościowa stosowana w kontroli jakości – ćwiczenia

VI Podstawowe przyrządy pomiarowe, właściwy dobór i umiejętność obsługi – ćwiczenia.

VII Dokumentowanie wyników kontroli, ocena subiektywna i obiektywna,

VIII Identyfikacja i identyfikowalność,

IX Procesy kontrolne – czyli jak pracujemy ?

X Problem Solving – Rozwiązywanie problemów w oparciu o niezbędne narzędzia (5WHY, DIAGRAM ISHIKAWY, BURZA MÓZGÓW) – ćwiczenia

XI PDCA

XII Podstawowa wiedza, pojęcia i definicje z zakresu SPC i MSA.

XIII Prowadzenie szkoleń – ćwiczenia.

XIV Efektywność kontroli jakości - przyczyny nieskuteczności, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych kontrolerów jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Kontrolera Jakości ISO 9001:2015Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat Kontrolera Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji do pracy na stanowisku kontrolera jakości,
- poznanie „dobrej praktyki" w zakresie pracy na stanowisku kontrolera jakości,
- nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń i prezentacji.

Certyfikaty
certyfikat Kontrolera Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim i angielskim)