TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Kontroler Jakości ISO 9001:2015

Cena

599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 28 styczeń 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

II System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

III Cele i zadania stawiane kontroli jakości

IV Rodzaje kontroli jakości

V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jakościowa stosowana w kontroli jakości – ćwiczenia

VI Podstawowe przyrządy pomiarowe, właściwy dobór i umiejętność obsługi – ćwiczenia.

VII Dokumentowanie wyników kontroli, ocena subiektywna i obiektywna,

VIII Identyfikacja i identyfikowalność,

IX Procesy kontrolne – czyli jak pracujemy ?

X Problem Solving – Raport 8D - Rozwiązywanie problemów w oparciu o niezbędne narzędzia (5WHY,DIAGRAM ISHIKAWY, BURZA MÓZGÓW) – ćwiczenia

XI Cykl PDCA - ćwiczenia

XII Podstawowa wiedza, pojęcia i definicje z zakresu SPC i MSA.

XIII Prowadzenie szkoleń – ćwiczenia.

XIV Efektywność kontroli jakości - przyczyny nieskuteczności, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych kontrolerów jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające warunków mogą uczestniczyć w szkoleniu, w cenie regularnej szkolenia 1 280 brutto.


Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- przerwy kawowe, lunch,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- certyfikat Kontrolera Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji do pracy na stanowisku kontrolera jakości,

- poznanie i zrozumienie nowych wymagań normy ISO 9001:2015,

- poznanie „dobrej praktyki" w zakresie pracy na stanowisku kontrolera jakości,

- nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń i prezentacji.

Certyfikaty
Certyfikat Kontrolera Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim)