TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Kontrola (audit) RODO

Cena

1228,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 07 sierpień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Wytyczne normy ISO 19011:2018 jako wykaz dobrych praktyk z zakresu przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania:
zarządzanie programem auditów,
przeprowadzanie auditów wewnętrznych:
inicjowanie auditu wewnętrznego,
przygotowanie do auditu,
prowadzenie działań auditowych.
raportowanie z auditu,
kompetencje i ocena auditorów,
błędy w auditowaniu.
wytyczne prawne regulujące bezpieczeństwo danych osobowych:
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO):
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
zgodność przetwarzania z prawem,
przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych,
prawa osoby, której dane dotyczą,
obowiązki administratora danych,
współpraca z podmiotem przetwarzającym,
rejestrowanie czynności przetwarzania,
bezpieczeństwo danych osobowych,
ocena skutków dla ochrony danych.
ustawa z dn. 10 maja o ochronie danych osobowych:
wytyczne w zakresie przeprowadzanych kontroli RODO,
wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
omówienie wyników kontroli urzędu.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za przeprowadzanie wewnętrznych kontroli z zakresu ochrony danych osobowych oraz utrzymywanie i doskonalenie wewnętrznych procedur.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Przygotowanie uczestnika do planowania i przeprowadzania auditów oraz uczestnictwa w kontrolach z zakresu ochrony danych osobowych.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.