ODO 24 sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

ODO 24 to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawiamy na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz na trwałe relacje z naszymi klientami – budujemy je w oparciu...

Więcej informacji

Jak zapewnić i utrzymać zgodność z RODO całodniowe szkolenie dla IOD i ADO

Cena

799,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 luty 2019

Miejsce

Gdańsk, woj. pomorskie

Program szkolenia

9.00 - 9.15 – Rejestracja
9.15 - 9.30 – Wstęp:
• szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.
9.30 - 11.00 - MODUŁ I
• Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
• Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
• Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR
• Zasady przetwarzania danych osobowych
11.00 - 11.15 – Przerwa kawowa
11.15 - 13.00 - MODUŁ II
• Prawa osób, których dane dotyczą
• Obowiązki administratora danych.
13.00 - 13.30 – Lunch
13.30 - 16.00 - MODUŁ III
• Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)
• Status inspektora ochrony danych
• Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
14.30 - 14.45 – Przerwa kawowa
• Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)
16.00 - 16.15 – Zakończenie szkolenia i wydanie Certyfikatów
Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady.

Trener

•Adw. Anna Dmochowska
Ekspert ds. ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentację, oraz sporządza opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001 oraz ISO 22301.
Zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

•Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych, zastępca administratora bezpieczeństwa informacji w dużej grupie kapitałowej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

•Adw.Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych, adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym obszarze szkolenia. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne.

Profil uczestników
Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO.

Forma szkolenia
Wykład, dyskusja, analiza najczęstszych incydentów ochrony danych osobowych wraz z propozycją prewencyjnych rozwiązań. Indywidualne podejście do problemów każdego uczestnika - konsultacje.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Każdy uczestnik otrzymuje
Materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz komplet materiałów dodatkowych:

•analiza zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
•analiza zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych,
•dekalog ochrony danych osobowych,
•dokumentacja naruszenia ochrony danych osobowych,
•polityka privacy by design and by default,
•polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, profilowanie oraz tzw. obowiązki informacyjne),
•prezentacja na podstawowe szkolenie RODO,
•procedura oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
•rejestr czynności przetwarzania (administrator danych),
•rejestr czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający),
vrejestr incydentów ochrony danych osobowych,
•rejestr tworzenia kopii zapasowych,
•uchwała w sprawie wyznaczenia IOD,
•uchwała ws. przyjęcia dokumentacji RODO,
•umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
•wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie uprawnień do systemu informatycznego,
•wykaz oprogramowania wspierającego wdrożenie i utrzymanie RODO (w języku angielskim),
•materiały uzupełniające (wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.

•Praktyczny poradnik „Reforma ochrony danych osobowych w UE - 24 kluczowe zmiany” przygotowany przez Leszka Kępę – eksperta ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, autora książki "Ochrona danych osobowych w praktyce"; etui ochronne na kartę płatniczą - RFID blocker, oraz prezentację bezpłatnego narzędzia ABIeye, służącego do sprawnego zarządzania systemem ochrony danych osobowych.

•Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie warsztatów,
jak i po ich zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

FIRST MINUTE
Każda osoba, która dokona wpłaty za warsztaty na 14 dni przed ich planowanym terminem, otrzyma
na szkoleniu GRATIS – książkę – do wyboru " Unijna reforma ochrony danych osobowych analiza zmian" lub "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego".

Zdobyta wiedza
Dzięki szkoleniu dowiesz się o:
•zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych,
•inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe,
•nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
•znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość,
•głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
•najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie „one stop shop”, międzynarodowym przetwarzaniu danych,
•zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii,
•prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec •przetwarzania danych,
•przetwarzaniu danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora),
•zasadach przekazywania danych do państw trzecich,
•zadaniach i roli organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

Certyfikaty
Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.