MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością

Cena

984,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 22 kwiecień 2021

Miejsce

Wideokonferencja, woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

Kolejne takie szkolenie zaplanowaliśmy w terminie 28-29 kwietnia

Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów - ceny ustalane indywidualnie.

DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości wynikające z norm ISO 9001 oraz ISO 9000
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-nowe podejście procesowe
-zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością
-wymagania normy ISO 9001:2015
-polityka i cele jakości
-wdrażanie wymagań normy ISO 9001
-wprowadzanie zmian do funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością
-narzędzia doskonalenia jakości
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011 wydanie z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach
-warsztaty dla Auditorów i Pełnomocników

Warsztaty nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001:2015, a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością

Forma szkolenia
szkolenie online

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe
-imienne certyfikaty

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań nowej normy ISO 9001:2015, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie jakości oraz przygotowania organizacji do re-certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015