MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników Zarządu

Cena

1230,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

15 - 16 wrzesień 2020

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

Prowadzimy także szkolenia w zakładach pracy klientów.

DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa informacji
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka
-podejście procesowe
-zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 9001:2015
-wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
-polityki i cele dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa informacji
-cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
-zarządzanie zasobami
-działania operacyjne
-monitoring, pomiary, analizy i oceny
-ciągłe doskonalenie
-wdrażanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w celu przygotowania do re/certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Audytorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania audytów wewnętrznych wg normy ISO 19011
-zarządzanie programem audytów
-zapewnienie skuteczności audytów
-zarządzenie ryzykiem w audytach

WARSZTATY nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie audytów wewnętrznych
-planowanie audytów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja audytów
-przygotowanie raportu z audytu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001, a także audytor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Audytorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań norm ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i audytowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji.


Możliwe jest także rozszerzenie szkolenia o wymagania norm:
ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bhp

Forma szkolenia
wykłady, przykłady i warsztaty

Czas trwania
20 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe
-wydanie certyfikatu
-wymiana doświadczeń
-poczęstunek kawowy

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań norm ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001, sposobów dokumentowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.

Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania audytów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2017