MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 sierpień 2021

Miejsce

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Program szkolenia

Prowadzimy także szkolenia w zakładach pracy klientów.

DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości, bhp, ochr.środowiska i bezp. informacji
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzykach i szansach
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-nowe podejście procesowe
-nowe zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 9001:2015
-wymagania normy ISO 14001:2015
-wymagania normy ISO 45001:2018
-wymagania normy ISO/IEC 27001:2017
-definiowanie polityk i celów
-praktyki wdrażania systemów i przygotowania do certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach

WARSZTATY nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań nowych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska, Bhp oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Forma szkolenia
wykłady, przykłady, warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe
-wydanie certyfikatu
-wymiana doświadczeń

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań norm ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/IEC 27001, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/IEC 27001