MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

24 - 25 sierpień 2020

Miejsce

Zielona Góra, woj. lubuskie

Program szkolenia

Prowadzimy także szkolenia w zakładach pracy klientów.

BLOK 1
-terminologia i nowe pojęcia dotyczące jakości wynikające z normy ISO 9001:2015
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka wg ISO 31000
-nowe podejście procesowe
-nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością
-wymagania normy ISO 9001:2015
-polityka i cele jakości
-wdrażanie zmian normy ISO 9001:2015 do funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością
-narzędzia doskonalenia jakości

BLOK 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach

WARSZTATY nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

BLOK 3
-terminologia i pojęcia dotyczące ochrony środowiska, bhp oraz bezpieczeństwa żywności wynikające z norm ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-podejście procesowe do zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa
-nowe zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 14001:2015
-wymagania normy ISO 45001:2018
-wymagania normy ISO 22000:2018 oraz innych standardów dla zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, GAP, FSSC, GMP, IFS, BRC)
-polityki i cele środowiskowe oraz dla bezpieczeństwa
-identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
-cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
-plany ciągłości działania
-gotowość i regowanie na wypadki oraz awarie
-monitoring środowiskowy i bezpieczeństwa
-wdrażanie wymagań norm ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018 w celu przygotowania do certyfikacji/ re-certyfikacji

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań nowych norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska, Bhp oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Forma szkolenia
wykłady, przykłady i warsztaty

Czas trwania
20 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe
-wydanie certyfikatu
-wymiana doświadczeń
-poczęstunek kawowy

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 22000:2018, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 22000:2018.