Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

ISO 9001:2015 - audytor wiodący (IRCA A18007)

Cena

3690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 - 29 listopad 2019

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

Zgodny ze międzynarodowym standardem IRCA.

Uczestnik nauczy się:
Jakie jest przeznaczenie systemów zarządzania jakością i jak interpretować 8 zasad zarządzania jakością
Wyjaśniać znaczenie, treść i powiązanie do ISO 9001:2015, ISO 9004 i ISO 19011
Skutecznej metody 6-stopniowego procesu auditu
Interpretować i stosować główne wymagania ISO 9001:2015
Opisywać znaczenie i obowiązki auditora i auditora wiodącego
Planować i przeprowadzać audity zgodne z ISO 19011
Raportować audity, zapisywać słuszne i użyteczne raporty niezgodności
Podejmować czynności związane z auditem uzupełniającym, ocieniać efektywność działań korygujących

Trener

Uprawniony trener i auditor Lloyd's Register posiadąjacy akredytację IRCA

Profil uczestników
Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń, akredytacja IRCA gwarantuje do 10 uczestników.

Kierownicy ds. Jakości, Inżynierowie Jakości
Auditorzy Wewnętrznni, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie auditów w przedsiębiorstwach swoich lub innych
Osób, które chcą w pełni poznać rolę auditowania i auditora
Każdego, kto pragnie zdobyć kwalifikacje Auditora, które zapewniają wymagania szkoleniowe certyfikacji IRCA

Forma szkolenia
Pięciodniowe intesywne szkolenie zgodne ze standardem IRCA

Czas trwania
40 godzin (5 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe,
certyfikat,
przerwy kawowe,
lunch
egzamin

Zdobyta wiedza
Pełna wiedza z zakresu wymagań które stawia ISO 9001:2015.

Certyfikaty
Auditor wiodący ISO 9001:2015 IRCA A18007