MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 45001/OHSAS 18001 +ISO 14001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zarządu

Cena

861,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 07 luty 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Prowadzimy szkolenia otwarte i w zakładach pracy klientów.

DZIEŃ 1
-terminologia i nowe pojęcia dotyczące bhp i ochrony środowiska
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-ryzyko zawodowe i dotyczące negatywnego wpływu na otoczenie
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
-identyfikacja, wdrożenie i ocena wymagań prawnych z zakresu bhp i ochrony środowiska
-podejście procesowe do zarządzania środowiskowego i bhp
-nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Środowiskowego i Bhp
-wymagania normy ISO 14001:2015
-wymagania projektu normy ISO 45001 i porównanie z OHSAS/PN-N-18001
-polityki oraz cele środowiskowe i bhp
-sterowanie operacyjne
-gotowość i reagowanie na wypadki oraz awarie środowiskowe
-monitoring środowiskowy oraz dotyczący bezpieczeństwa
-efekty działalności środowiskowej i bhp oraz narzędzia doskonalenia
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011
-zarządzanie programem auditów
-zarządzenie ryzykiem nieskuteczności auditów
-warsztaty nt. planowania i wykonywania auditów

WARSZTATY
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-zaplanowanie auditu
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditu
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową, auditor jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat zasad i metodyki wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 /zastępuje OHSAS 18001/ oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

Forma szkolenia
wykłady, przykłady i warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe;
-wymiana doświadczeń;
-poczęstunek kawowy;
-wydanie certyfikatu

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zostaną przygotowani do wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP wg norm ISO 45001 /OHSAS 18001 oraz Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP wg norm ISO 45001 /OHSAS 18001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 pod warunkiem zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi).
Osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.