BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

ISO 31000 – wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Cena

2939,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 maj 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem, ale również i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji, jest główną korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten mógł być jednak skuteczny, należy zastanowić się, jaka metoda zarządzania ryzykiem będzie dla organizacji najlepsza. Jakie działania należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tą właściwą metodę, pozwalającą na ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem?
Kto i w jakim stopniu powinien być odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu w organizacji? Aby udzielić jak najpełniejszej odpowiedzi na te i wiele innych pytań proponujemy Państwu szkolenie połączone z warsztatami „ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem”. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy potrzebnej do efektywnego wypełniania roli managera ryzyka w organizacji w zakresie wyboru i stosowania narzędzi, technik i dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Profil uczestników
Kurs został przygotowany z myślą o pracownikach zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji, w szczególności obecnych i przyszłych managerów ryzyka.

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe
certyfikat
poczęstunek i lunch

Zdobyta wiedza
Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat metod i sposobów zarządzania ryzykiem zewnętrznym i wewnętrznym związanym z działalnością organizacji. W trakcie szkolenia w sposób praktyczny wyjaśnione zostaną poszczególne elementy zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000 - począwszy od identyfikacji poprzez analizę i ocenę ryzyka, kończąc na postępowaniu wobec ryzyka. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym, jak systemowo zarządzać ryzykiem związanym z działalnością dowolnej organizacji oraz co jest kluczem do sukcesu w prawidłowo zarządzanym portfelu ryzyka.