Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

ISO 27001 i ISO 22301 w kontekście ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i RODO

Cena

246,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

13 czerwiec 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 - 09.15 Przywitanie

09.15 - 10.30 „Cyberbezpieczeństwo, ale czy tylko? Przegląd wymagań ustawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.”

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa /Dyskusje

11.00 - 12.15 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: Realizacja KSC i RODO poprzez wdrożenie ISO 27001. Blaski, cienie i pułapki.

12.15 - 13.15 Lunch / Dyskusje

13.15 - 14.15 „Mam ciągłość działania. Praktyczne aspekty wykorzystania dotychczasowych rozwiązań dla spełnienia wymagań ustawy.”

14.15 - 14.45 Przerwa kawowa / Dyskusje

14.45 - 15.45 „Integracja i certyfikacja systemów zarządzania – wymagania, najlepsze praktyki i certyfikacja”

15.45 Planowane zakończenie konferencji

Trener

Aleksander Rzepa – Koordynator systemu zapewnienia ciągłości działania wg ISO 22301 w Energa-Operator SA

Piotr Topolski - administrator systemu na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010r. kierownik Zespołu Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji.
Inspektor Ochrony Danych. Doradza wiodącym podmiotom prywatnym i państwowym w zakresie spełnienia wymagań o ochronie danych osobowych

Katarzyna Unterschuetz – auditor wiodący systemów zarządzania, m.in: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, SMETA

Profil uczestników
Pełnomocnicy Systemów Zarządzania
Administratorzy Danych Osobowych
Inspektorzy Danych Osobowych
Pracownicy organizacji wskazanych, jako operator usług kluczowych i dostawcy usług kluczowych wg ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Forma szkolenia
konferencja

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
przerwy kawowe, lunch, certyfikaty uczestnictwa

Zdobyta wiedza
Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
Nowe wymagania RODO
ISO 27001
ISO 22301
Ochrona danych osobowych

Certyfikaty
Imienne certyfikaty uczestnictwa


Polecane szkolenia