MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 14001:2015 - wymagania i wdrożenie zmian Systemu Zarządzania Środowiskowego

Cena

615,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

03 luty 2018

Miejsce

Płock, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenia prowadzimy także na terenie zakładu klientów.

Program szkolenia:
-nowa terminologia ochrony środowiska
-nowe podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ryzyku biznesowym
-kontekst organizacyjny
-interes klientów i innych stron zainteresowanych
-podejście procesowe
-udokumentowana informacja
-nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Środowiskowego
-rola najwyższego kierownictwa i Pełnomocników
-porównanie wymagań norm ISO 14001:2004 z ISO 14001:2015
-dostosowanie funkcjonującego systemu do zmian normy ISO 14001:2015
-droga do recertyfikacji wg ISO 14001:2015

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001 a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest głównie do Pełnomocników Zarządu ds. ISO 14001, kadry kierowniczej oraz wszystkich osób zaangażowanych w utrzymanie, nadzór i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego

Forma szkolenia
wykłady i przykłady praktyczne

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
-udział w 8 godzinach lekcyjnych szkolenia
-drukowane materiały
-poczęstunek kawowy
-wydanie zaświadczenia o udziale w szkoleniu

Zdobyta wiedza
Uczestnicy szkolenia poznają wymagania nowej normy ISO 14001:2015, a także dowiedzą się w jaki sposób wdrożyć zmiany do funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu jego przygotowania do recertyfikacji

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu