Jednostka Certyfikująca CENSOR Sp.z o.o

więcej szkoleń organizatora

Jednostka Certyfikująca „Censor” jest firmą, która świadczy usługi certyfikacji systemów zarządzania oraz dyrektyw i wytycznych dla przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem własnych standardów działania na rynku.

Więcej informacji

Inspektor Ochrony Danych w podmiocie medycznym

Cena

450,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

31 styczeń 2019

Miejsce

Łódź, woj. łódzkie

Program szkolenia

Ramowy plan szkolenia:
1. Wstęp – przywitanie uczestników szkolenia
2. Ochrona danych osobowych – od czego zacząć, jak opracować i utrzymać system oraz na czym polega ochrona danych w praktyce
• Dane osobowe i ich przetwarzanie
• Szczególna kategoria danych osobowych – dane wrażliwe
• Administrator danych – podmiot praw i obowiązków
• Dlaczego administrator danych oraz podmiot przetwarzający powinni wdrożyć przepisy o ochronie danych osobowych?
• Zapewnienie zgodności działań jednostki z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Jak przygotować się do kontroli RODO?
• Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO)
• Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
• Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych w świetle wymagań RODO
• Analiza ryzyka w aspekcie przetwarzanych danych osobowych
• Szczególne wymagania prawne przetwarzania danych osobowych
• Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ( ISO 27001) jako narzędzie wspierające politykę ochrony danych osobowych w organizacji
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z Normą ISO 27001
• Analiza ryzyka dla aktywów informacyjnych
• Polityki bezpieczeństwa informacji – zakres, ustanowienie, wdrożenie
• Audyt wewnętrzny w bezpieczeństwie informacji
• Audyt zewnętrzny jako forma zewnętrznego niezależnego monitorowania i kontroli.
5. Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych
• Inspektor ochrony danych
• Osoby dopuszczone do przetwarzania danych
• Obowiązek zabezpieczenia danych
• Zarządzanie incydentami/naruszenia
• Obowiązek informacyjny
• Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych
6. Podsumowanie

Trener

Szkolenie prowadzić będzie doświadczony trener/ konsultant i audytor systemów zarządzania, wdrożeniowiec standardów RODO w podmiotach działalności leczniczej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Od wielu lat wdraża systemy bezpieczeństwa informacji w tym również polityki bezpieczeństwa informacji w licznych organizacjach sektora publicznego
i biznesowego. Pasjonat systemów zarządzania i norm ISO z powodzeniem potrafiący zarażać swoja pasja innych.

Profil uczestników
Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu, podczas którego uczestnicy wspólnie z prowadzącym analizować będą wybrane aspekty związane z ochroną danych osobowych w świetle wymagań prawnych ujętych w RODO. W oparciu o gotowe przykłady rozwiązań dokumentacyjnych w poszczególnych obszarach zagadnień uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość pełnego ugruntowania wiedzy w zakresie omawianej tematyki.

Forma szkolenia
wykład, warsztaty praktyczne

Czas trwania
6 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
W trakcie szkolenia zapewniamy materiały, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Szkolenie pozwoli zidentyfikować wymagania dotyczące skutecznego wdrożenia zabezpieczeń w ochronie danych osobowych, przeprowadzić analizę ryzyka związaną z przetwarzaniem danych osobowych, zidentyfikować posiadane techniczne zabezpieczenia i zintegrować je z ochroną danych osobowych, zidentyfikować posiadane organizacyjne zabezpieczenia i zintegrować je z ochroną danych osobowych, poznać zbiór prawnych wymagań w drodze do spełnienia RODO.

Certyfikaty
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.