Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO

Cena

1094,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 23 czerwiec 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wstęp

2. Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych

3. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych

4. Identyfikacja i ocena zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

5. Ogólne i specyficzne wymagania rozporządzenia RODO

6. Inne mające zastosowanie przepisy prawa

7. Identyfikacja i ocena ryzyka jako podstawa do określenia sposób i środków bezpieczeństwa

8. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

9. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych – ich wdrażanie, utrzymywanie i ocena skuteczności

10. Konsekwencje nie stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

11. Dyskusja i podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla dotychczasowych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zajmujących się nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego
z wymaganiami Rozporządzenia RODO oraz mających zastosowanie przepisów prawa w tej materii.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
890,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1094,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z obowiązkami i odpowiedzialnościami Inspektora Ochrony Danych - funkcji nadzorczej w zakresie systemu ochrony danych osobowych zgodnego
z RODO. Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności
w zakresie niezbędnym do sprawowania roli Inspektora Ochrony Danych .

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu