TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Inspektor Ochrony Danych (dawniej ABI)

Cena

1536,27 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 - 13 sierpień 2020

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

-wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
-zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami;
-szczegółowe omówienie normy ISO/IEC 27001:2013;
-omówienie RODO:
1) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
2) obowiązek informacyjny,
3) rejestrowanie czynności przetwarzania,
4) projektowanie ochrony danych osobowych (Privacy by default),
5) domyślna ochrona danych osobowych (Privacy by design),
6) ocena skutków przetwarzania danych osobowych,
7) przenoszenie danych,
8) zasady zgłaszania i rejestracji naruszeń,
9) prawo do zapomnienia i prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
10) powierzenie przetwarzania danych osobowych,
11) profilowanie,
12) kodeksy i certyfikacje,
13) kary za naruszenie RODO.
-wdrażanie i auditowanie systemu bezpieczeństwa informacji;
-nowe zadania Inspektora Danych Osobowych;
-analiza ryzyka;
-zarządzanie incydentami;
-certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Akademia.

Profil uczestników
Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji IOD, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Dla klientów TUV SUD Polska rabat.

Zdobyta wiedza
Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych na bazie wymagań RODO oraz systemu bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Inspektora Ochrony Danych” wydany przez TÜV SÜD Polska.